Speciallægeerklæring

Har du brug for en speciallægeerklæring?

En speciallægeerklæring er en uvildig attest, som bruges i forbindelse med erstatningssager eller i forbindelse med en kommunes vurdering af arbejdsevne, for eksempel i forhold til førtidspension, skånebehandling eller anden offentlig ydelse. Speciallægeerklæringen skal udtale sig om niveauet af din funktionsnedsættelse.

Hvad er en speciallægeerklæring?

En speciallægeerklæring er en udtalelse fra en speciallæge om din aktuelle helbredstilstand og dine funktionsnedsættelser som følge af din sygdom eller ulykke. Den skal give et grundigt og upartisk overblik over din sygdom eller ulykke, behandlingsforløbet, eventuelle klager og andet, der måtte have betydning i sagen. Lægen skal ikke foretage en vurdering af følgerne efter ulykken eller sygdommen, men alene udtale sig om det rent lægefaglige.

 

Speciallægeerklæring - erstatning

 

En speciallægeerklæring skal kunne bruges af alle parter i sagen, og derfor skal den skrives i et sprog, som alle kan forstå. Den skal altså skrives på almindeligt dansk og ikke på ”lægelatin”. Og lægefaglige forkortelser og indforståede begreber skal udelades eller forklares.

Hvem kan lave en speciallægeerklæring?

Du kan ikke få en speciallægeerklæring hos din praktiserende læge. Det skyldes, at en speciallægeerklæring skal udarbejdes af en læge, der er specialist inden for det specifikke område, som din sygdom eller ulykke handler om.

En speciallægeerklæring bliver lavet på baggrund af en grundig undersøgelse af dig og din helbredssituation. I løbet af undersøgelsen skal lægen finde frem til, om der er tale om en kronisk eller akut sygdom, hvilke behandlingsmuligheder der eventuelt findes, og hvilket niveau din funktionsnedsættelse er på.

Find en speciallæge, der kan udarbejde din erklæring

Som hovedregel er det den, der beder om en speciallægeerklæring, der skal betale for den. Som oftest vil det være lig med kommunen eller et forsikrings- eller pensionsselskab. I langt de fleste tilfælde er det altså ikke dig selv, der skal betale. Du vil dog ofte blive bedt om selv at finde en speciallæge, der kan lave erklæringen. Og tager du selv en sag op, vil du typisk selv skulle betale for speciallægeerklæringen.

Hos den dygtige virksomhed LJ-Rådgivning yder vi uafhængig rådgivning og udarbejder speciallægeerklæringer. Vi har mange års erfaring netop med udarbejdelse af speciallægeerklæringer og har en række speciallæger tilknyttet som konsulenter.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder for at få hjælp hos os, hvad enten det handler om rådgivning eller en speciallægeerklæring – og hvad enten du er patient, advokat, sagsbehandler eller noget helt andet. Vi er uafhængige og upartiske i vores rådgivning.

LJ-raadgivning ApS
Søgade 20
4180 Sorø
Telefonnummer: 26 27 83 50