Tag Archives: Organisatorisk robusthed

Skab arbejdsglæde og opnå organisatorisk robusthed!

Effektive arbejdsprocesser er afgørende for virksomhedens økonomiske situation. Desværre kan et for stort pres på medarbejdere resultere i en arbejdsplads med stress, mistrivsel og et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Disse faktorer er rent faktisk med til at mindske effektiviteten, da eksempelvis stress bliver en ond cirkel, som belaster mere og mere. Stress kan derfor med tiden føre til langtidssygemelding, hvorefter de andre medarbejdere er nødt til at løbe endnu hurtigere for at nå de forskellige deadlines, hvorefter risikoen for flere langtidssygemeldte medarbejdere stiger. Denne stress og mistrivsel kan derfor hurtigt få konsekvenser for den enkelte medarbejder såvel som hele virksomheden.

Derfor er det vigtigt at sørge for, at jeres virksomheder har glade og tilfredse medarbejdere, som mener, at de har et godt arbejdsliv med arbejdsglæde – både for deres egen skyld såvel som for hele virksomhedens skyld.

En robusthedsvurdering er nøglen til at skabe arbejdsglæde

Ved hjælp fra eksterne konsulenter i stress, mistrivsel og psykisk arbejdsmiljø er det muligt at skabe en arbejdsplads med mere arbejdsglæde. Gennem en robusthedsvurdering af jeres virksomhed vil der komme fokus på situationen på jeres arbejdsplads. Gennem spørgeskemaer vil der blive indsamlet data, der skal afgøre, hvor gode læringskompetencer, håndteringskapacitet, tilpasningsevner samt modstandsdygtighed, som jeres virksomhed generelt besidder. Denne information skal bruge til at give konkrete anbefalinger på, hvor I kan gøre forholdene bedre, så alle medarbejdere føler, at de har et godt arbejdsliv. Så vil de nemlig i langt højere grad være i stand til at tackle hverdagens stress og jag.

Robusthedsvurdering til jeres behov

Det er muligt at få både generelle og specifikke robusthedsvurderinger. Mens de små virksomheder uden tegn på stress, mistrivsel og et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan få udbytte er det generelle vurderinger, så anbefales det større virksomheder samt i forvejen pressede virksomheder at få en specifik gennemgang af jeres virksomheds robusthed. Her vil der eksempelvis også blive afholdt interviews med udvalgte medarbejdere for at få et dybere indblik i, hvad der påvirker arbejdsmiljøet på de forskellige afdelinger. Denne viden skal bruges til at forstå de dynamikker, som dominerer på tværs af virksomheden. Så er det muligt for eksperterne i organisatorisk robusthed at give konkrete forslag til, hvordan der kan opnås en større arbejdsglæde for alle medarbejdere i virksomheden. Denne større arbejdsglæde vil give mere overskud hos den enkelte medarbejder, hvilket på sigt vil gavne læringskompetencerne, håndteringskapaciteten, tilpasningsevnerne samt modstandsdygtighed for alle medarbejdere i virksomheden. Med et robusthedstjek får I således både forbedret arbejdsglæden på samme tid med, at jeres virksomhed bliver mere robust til at tackle de udfordringer, som I møder undervejs. Og dette vil så til sidst også medføre et økonomisk overskud i virksomheden.

Godt arbejdsliv

Lystoften 17

2740 Skovlunde

24621344