Hvis tandlægen laver en fejl

I vores tandklinik tæt på Rødøvre centrum, vil vi altid gøre vores yderste for, at vores arbejde er helt i top. Det er også vigtigt for os, at du er tilfreds med resultatet, og at du oplever, at du har fået den ydelse, vi har aftalt.

tandlæge-børn

En sjælden gang kan det dog ske, at der opstår uenighed om det aftalte og om det faktiske resultat. Vi må også erkende, at det – heldigvis yderst sjældent – kan ske, at en tandlæge begår en fejl eller misforstår en situation. Der kan også opstå uenighed om den aftalte pris.

Derfor er det vigtigt, at du ved, at du har ret til og mulighed for at klage og søge erstatning, hvis du mener, noget er gået galt. I første omgang bør du selvfølgelig tage en snak med tandlægen selv, for det viser sig sandsynligvis, at vi sammen kan finde en løsning, som du kan være tilfreds med. Selv om både vi på klinikken og du som patient gør en indsats for, at vi alle er helt på det rene med hvilke behandlinger, vi har aftalt, og hvordan økonomien ser ud, må vi se i øjnene, at mennesker kan fejle og især misforstå hinanden. Misforståelser kan der ofte rådes bod på, og det vil vi gerne medvirke til.

Regionerne og Tandlægeforeningen har sammen lavet en hjemmeside, tandklage.dk, hvor du får konkret og let tilgængelig hjælp til at finde rundt i klagesystemet. Det er vigtigt for alle parter, at du oplever sikkerhed og tryghed i forhold til dine rettigheder i tandpleje-systemet – både når det går godt, og når det mindre godt.

På tandklage.dk får du information om, hvor du kan klage eller søge om erstatning, hvis en skade er opstået. Du finder et skema, som du kan bruge til din klage, og du får oplysninger om processen i klagen, og hvad du evt. kan gøre, hvis du er uenig i afgørelsen af din klage. Din klage går til den region, som tandlægen har adresse i eller til Patientombuddet.

Det er gratis at klage. Dog skal du altid sørge for at betale regningen for behandlingen – også selv om klagen evt. går på netop denne.

Du skal være opmærksom på nogle tidsfrister i klagesystemet. Hvis du vil klage over en tandbehandling, kan du maksimalt klage 5 år efter behandlingen, og det skal ske senest 2 år efter, du har opdaget problemet.

Tandlægerne I Carlsro I/S
Tårnvej 219 st
2610 Rødovre
36703167