Category Archives: paradentose

Samarbejde om dine tænder

Finder du en erfarne tandlæge og tandplejer vil de altid spørge dig, hvad du selv har bemærket om dine tænders tilstand. Dernæst ser de på tænderne og hele mundhulen og fortæller dig, hvilke observationer, de gør. Sørg for at vælg en klinik som ligger tæt ved hvor du bor, så du kan besøge den så ofte, som du har brug for. Det kan eksempelvis være en dygtig tandlæge på Nørrebro med erfarne tandlæger og klinikassistener.  Denne vil sikkert også spørge ind til din egen oplevelse af evt. årsager til problemer. Der kan være tale om medicinforbrug, stress, sygdom eller andre hændelser, som har givet anledning til forandringer i din mundhule.

Når vi forsøger at finde frem til en årsag og en sammenhæng med andre forhold i din hverdag, er det fordi, vi gerne vil hjælpe dig med at forebygge, at skaden opstår igen. Sygdom og skader på tænderne kan ofte være et symptom på andre sundhedsproblemer. Vi ser efter infektion, læsioner, tørhed, ætsning, hævelser og andre tegn på et usundt miljø omkring dine tænder.  Vi holder også øje med særlige forandringer i forhold til sidste undersøgelse.

 

tandlægeudstyr

 

Personalet i en tandklinik kan ikke altid selv løse de opgaver, som de observerer, der er behov for at få løst.  I samarbejde med dig og f.eks. din praktiserende læge kan vi lægge en plan for et forløb, som tager hensyn til både forebyggelse og behandling.

Tandlægen vil ofte kunne afsløre en begyndende diabetes eller en forkert reguleret diabetes. Ved en korrekt behandling af sygdommen vil dine tænder kunne skånes for yderligere skader. Et nedsat immunforsvar vil også afsløres i miljøet i din mund, og derfor vil det være en fordel for din generelle sundhed, at tandlæge og andre professionelle inden for sundhed samarbejder om at få situationen under kontrol.

Udover at afsløre de almindelige tandproblemer, så som tandkødsbetændelse eller paradentose, vil en tandundersøgelse  også afsløre dine kostvaner, og hvis der tydeligvis er store syreskader på tænder pga. alt for syreholdig kost og et stort forbrug af syreholdige drikke, vil klinikken tilbyde vejledning om sund kost eller henvise til en kostvejleder. Det er et tilbud til dig om at forhindre yderligere nedbrydning af dit tandsæt.

Stress eller overdreven hård fysisk træning kan også sætte spor omkring tænderne. Der kan f.eks. være tale om for meget mavesyre eller mundtørhed. Tandlægen vil drøfte årsagen med dig og måske foreslå et samarbejde med en psykolog eller en anden vejleder, som kan hjælpe dig med at komme årsagen til livs.

Alvorlige syreskader ses også efter opkastninger i forbindelse med spiseforstyrrelser. Også i dette tilfælde vil tandlægen tilbyde at samarbejde med andre professionelle for at lægge en plan for behandling og forebyggelse.

Miljøet i din mundhule afslører symptomer på en lang række forhold, som din tandlæge gerne hjælper dig med at få belyst. Du vælger naturligvis altid selv, om andre behandlere skal involveres, og hvilke tilbud du ønsker at benytte dig af.

Tandlæge Erik Strange
Borups Alle 7
2200 København N
Telefon: 38346786‎